Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Vart är biblioteken på väg?

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

I en tid av filterbubblor och fake news kan biblioteken vara jämlika, fullständiga och neutrala källor till information. Men för att behålla sin relevans måste de ställa om till den digitala tidsålderns utmaningar.

Biblioteken möter inte bara en snabbt föränderlig verklighet utan får också helt nya funktioner. De tre medverkande diskuterar framtiden med utgångspunkt i det utkast till nationell biblioteksstrategi som presenterades i maj. Utkastet till nationell biblioteksstrategi är just ett utkast. Efter presentationen i maj börjar nu ett rådslag som är en process för delaktighet med stor öppenhet. Det finns förväntningar på att förslaget ska diskuteras, kritiseras, kortas och kompletteras och ändras i en öppen dialog med och mellan alla intressenter. Regeringen har gett Kungliga bibilioteket (KB) i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Förslaget ska överlämnas i mars 2019. Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Medverkande:
Erik Fichtelius, nationell samordnare, Kungliga biblioteket
Lars Burman, överbibliotekarie, professor, Uppsala universitetsbibliotek
Johanna Hansson, projektledare/chef och ordförande, Almedalsbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Svensk biblioteksförening

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
2 juli 2018

Längd
01:00:00

Visningar
2099

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal