Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Hållbar destination med hjälp av teknik ? är det möjligt?

Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23

Cambridge analytica väckte en rad frågor kring integritet och hur teknik ska få användas. Samtidigt ser vi att bland annat räddningstjänst och infrastruktur kan gynnas av möjligheten att se var människor befinner sig och att få en förståelse för olika behov. Hur kan vi använda tekniken hållbart?

Teknik som används för att spåra människors rörelser är ofta omdebatterat men ger också många möjligheter såsom i stadsplanering av hur utryckningsfordon bäst kan placeras för att snabbt kunna nå olika områden. GPS och andra tekniker kan också användas för att förstå hur turister/besökare rör sig på en destination. Vi ser redan idag att det finns en rad städer där framförallt kryssningsturism blivit ett problem, såsom i Dubrovnik. Pga att många människor kommer samtidigt till en plats gör det att boende kan uppleva det som ett problem att leva sitt vardagsliv, besökare som upplever trängsel istället för att se destinationen och även risken för att miljön ska förstöras (såsom slitningar på kulturarvet eller nedskräpning på känsliga platser). Teknik används på flera platser för att underlätta för samhällsfunktioner och för att nå hållbarhet socialt, ekonomiskt och för miljö. Men hur långt är vi beredda att dela med oss av oss själva?

Medverkande:
Ulrika Persson-Fischier, fil.dr., Uppsala universitet
Monica Frisk, verksamhetsledare, operating manager samt projektledare, Gotlands Besöksnäring AB samt Gotland Cruise Network
Anne Ståhl-Mousa, bredbandskoordinator, Region Gotland

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 juli 2018

Längd
01:05:07

Visningar
1601

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal