Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag - hur skapar vi samhällsnytta?

I samverkan med Linköpings universitet, Örebro universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Hur skapar vi samverkan mellan akademin och små- och medelstora företag som ger konkret samhällsnytta på riktigt? Vad krävs för att båda parter ska hitta varandra och uppnå ömsesidig nytta? Vilka metoder och verktyg finns till hjälp, och vilken typ av kompetens behövs hos vardera part?

Samverkan mellan små- och medelstora företag (SME) och akademin anses vara en viktig faktor för att skapa tillväxt och innovation i Sverige. Men att få till en ömsesidig samverkan och nytta kan vara mycket komplext. Vi tar utgångspunkt i tre konkreta exempel på lyckade samverkansprojekt från tre olika lärosäten, och diskuterar tillsammans med publiken vilka metoder, arbetssätt och kompetenser som behövs för att skapa samhällsnyttig samverkan mellan akademin och SME. Projektet Access är ett samverkansprojekt med syftet att stärka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle, såväl som mellan lärosätena. Välkommen från kl 8:00. Stanna gärna kvar på efterföljande seminarium.

Medverkande:
Jin Moen, projektledare Access, samverkansledare, UU Innovation, Uppsala universitet
Anna Ragén, vd, Örebro universitet Holding
Karin Ackerholm, innovationsrådgivare, LiU Innovation, Linköping universitet
Anette Persson Stache, projektledare, UU Innovation, Uppsala universitet

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
4 juli 2018

Längd
00:45:12

Visningar
2738

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal