Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Pär Stattin, urologi

Sedan 2006 är jag registerhållare för Nationella prostatacancerregistret (NPCR). NPCR är en viktig informationskälla för kliniker, patienter, administratörer och allmänhet. En öppen årsrapport, baserad på rapportering från landets alla kliniker, finns publikt tillgänglig på www.npcr.se/ratten. Utifrån information från NPCR och en rad andra svenska sjukvårdsregister och demografiska databaser har jag skapat forskningsdatabasen Prostate Cancer Data Base Sweden (PCBaSe). Denna typ av data som kallas ?real world data? har fått en allt större betydelse inom klinisk forskning under de senaste åren. Med hjälp av PCBaSe har en rad viktiga kliniska aspekter på prostatacancer kunnat belysas och inte minst har flera larmrapporter om läkemedelsbiverkningar kunnat avfärdas.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:13:53

Visningar
2362

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal