Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Helena Svaleryd, nationalekonomi

Individers förutsättningar att klara sig bra på arbetsmarknaden och leva ett gott liv grundläggs tidigt i livet. Ojämlikhet i investeringar i barn i form av tid och resurser bidrar till den ojämlikhet i inkomster och hälsa som vi ser i vuxen ålder. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar barns hälsa och förmågor för att samhället ska kunna utjämna skillnader i förutsättningar. I min nuvarande forskning studerar jag hur familjebakgrund och institutioner som investerar i barn påverkar barns hälsa, förmågor och välbefinnande. Det gör jag genom att, exempelvis, studera hur barn påverkas av att en förälder förlorar jobbet, av att ha tillgång till förskola eller av att vara född sent i en syskonskara.

I min tidigare forskning har jag studerat hur institutionella regler rörande styrning påverkar beslutsfattande i kommuner och inom företag. Precis som aktieägarna delegerar styrningen av företaget till VD delegerar väljarna beslutsfattande till de valda politikerna. Den struktur för ansvarsutkrävande och styrning som kringgärdar politik och företagande kommer därför att ha viktiga konsekvenser för fördelningen av resurser i samhället. Jag har bland annat studerat om, och på vilket sätt, företagens ägarstruktur inverkar på företagens anställningsbeslut och lönesättning och hur politisk konkurrens och representation i valda församlingar påverkar på vilket sätt medborgarnas intressen tas tillvara i den politiska processen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:19:17

Visningar
2121

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal