Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Paulina Nowicka, kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation

Mitt vetenskapliga expertområde är barnfetma. I detta arbete är dietetikens kommunikation av central betydelse. När ett barn diagnostiseras med fetma är kostråd en del av behandlingsprocessen. Hur dessa tas emot grundas i relationen mellan behandlare, patient och dess familj. För mig som dietist och familjeterapeut, är den terapeutiska relationen och dess kommunikationsprocesser viktiga att studera. Hur skapar vi en god relation? Hur förmedlas kostråd till de familjemedlemmar som inte är i rummet, men som är lika betydelsefulla för behandlingens effekt? Hur involveras andra vårdgivare och det omgivande samhället såsom förskolan, skolan och idrottsrörelsen? Vidare har min forskning om mat och ätande i relation till sociokulturella och sociopolitiska normer väckt nyfikenhet på en ny forskningsinriktning: kritisk dietetik. En viktig aspekt som kritisk dietetik kan tillföra är bland annat en självkritisk blick på hur ens egna (det vill säga professionens) tillämpningar kan bidra till att stigmatisera övervikt och förstärka osunda relationer till kropp och ätande.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:16:28

Visningar
2355

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal