Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Tomas Edvinsson, fasta tillståndets fysik med inriktning mot teoretisk och experimentell Ramanspektroskopi

Interaktion mellan ljus och materia är grunden till liv på jorden genom fotosyntesen men kan också användas för att ta tillvara solenergi genom omvandling av solljus till elektricitet via solceller eller till miljövänligt bränsle via soldriven vattensönderdelning till syrgas och vätgas. Jag bedriver forskning inom lågdimensionella material för solcellstillämpningar och fotokatalys, där det senare appliceras av oss i allt från rening av dricksvatten och ljusinducerad cancerterapi till generering av solbränsle.

I min forskning används även ljus för att förstå vad som händer under själva energi­omvandlingsprocesserna, där vi skickar in laserljus mot materialen och en del av laserljuset förlorar sin energi till vibrationer i materialen. Från förlusten av ljus i bestämda energipaket kan forskaren sedan få ut vibrationsenergierna i materialen och på så sätt förstå vilka kemiska bindningar som finns eller ändras under processerna. Metoden kallas Ramanspektroskopi, där både teoretisk och experimentell Ramanspektroskopi används inom min forskning tillsammans med andra metoder för att få en bättre förståelse för material i sig, ljus?materia-interaktion, och för att förbättra verkningsgraden i nya generationer av solceller, processer för vattenrening och soldriven vattensönderdelning.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:14:59

Visningar
2689

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal