Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Alkistis Skalkidou, obstetrik och gynekologi

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna. En av de grupper som drabbas hårdast är unga kvinnor som befinner sig i sina reproduktiva år. Tiden under och efter graviditeten utgör en av de mest dynamiska perioderna i vuxenlivet och kan innebära stora påfrestningar för både kropp och själ. Depression under eller efter graviditeten drabbar upp till tjugo procent av alla kvinnor; detta motsvarar 25 000 kvinnor varje år i Sverige. Trots den höga prevalensen är det fortfarande många kvinnor som inte söker hjälp för sina besvär, något som kan få påtagliga konsekvenser på både kort och lång sikt för kvinnan, hennes partner och hennes familj.

Jag forskar om hur kvinnans mående under och efter graviditeten påverkas genom ett intrikat samspel mellan hormonella, andra biologiska samt sociala faktorer. Jag fokuserar också på hur barnets hälsa kan påverkas, eventuellt via epigenetisk programmering. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykiska tillstånd i anslutning till graviditet och föreslå åtgärder för tidig identifiering av dem som löper hög risk att drabbas, så att förebyggande insatser kan sättas in i tid.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:10:20

Visningar
2020

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal