Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Stefan Sjöström, socialt arbete

Socialt arbete handlar om människor i utsatthet och om sociala problem. Hur de uppstår, hur de upplevs, och inte minst vad som kan göras för att förebygga, lindra och avhjälpa dem.

En blandning av nyfikenhet och tillfälligheter har gjort att jag engagerat mig i ett stort antal projekt som studerat en mångfald aspekter av socialt arbete: Brukarrörelser inom psykiatrifältet, skolkuratorers arbete, funktionshinder, omsorgsarbete i hemmiljöer och socialtjänstens relationer till massmedier. Mina huvudsakliga bidrag till ämnet har dock handlat om att undersöka det problematiska maktförhållande som ofta uppstår mellan utsatta individer och professionella hjälpare. När samhället använder tvångsmedel för att hjälpa ställs många frågor kring detta på sin spets. Gemensamt för tvångsvård för psykiskt sjuka, barn som far illa eller personer med missbruksproblem är att vi vet väldigt litet om dess effekter. Detta innebär svåra utmaningar för dem som ska bestämma om när det är befogat att ändå använda tvång. Tillsammans med kolleger har jag i ett flertal projekt påvisat allvarliga brister i rättssäkerheten när domstolar prövar beslut om tvångsvård.

Mitt intresse för utsatthet i rättsfrågor har lett mig in på rättsväsendets hantering av våldtäkter. Genom att kontrastera våldtäkt mot kvinnor med andra typer av brott vill vi belysa maktförhållanden i rätten tillsammans med betydelsen av kulturella föreställningar om sexualitet och genus. Detta i sin tur inverkar på rättsligt utfall men också på brotts­offers upplevelser.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:18:20

Visningar
3403

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal