Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Lotta Lerwall, förvaltningsrätt

Min forskning rör sig inom den offentliga rätten och berör både förvaltningsrättsliga och konstitutionella frågor, men även Europarätt och internationell rätt. Ämnet förvaltningsrätt är omfattande och inbegriper många delar. Centrala frågor för mig rör den enskildes rättigheter, rättssäkerhet, myndigheternas skyldigheter och ansvar samt styrning, tillsyn och kontroll. Ända sedan avhandlingsarbetet, som handlade om könsdiskriminering, har fri- och rättigheter varit ett centralt tema i min forskning.

Numera står skolväsendet ? och därmed rätten till utbildning ? i fokus. Skolan är en stor och viktig samhällssektor vars verksamhet både väcker allmänna förvaltningsrättsliga frågor och frågor som rör skollagstiftningen specifikt. Det handlar exempelvis om vem som har rätt till utbildning, ansvarsfördelning, elevers rättssäkerhet, krav på handläggning, möjligheter att överklaga beslut, friskolornas rättsliga ställning och Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolan är ett tacksamt forskningsfält ur juridisk synvinkel då den är en central samhällsinstitution samtidigt som det finns mängder av rättsliga frågeställningar som ännu är obesvarade. Som ett led för att väcka intresse för forskning på området har jag deltagit i inrättandet av Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:45

Visningar
2331

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal