Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Jenny Wiksten Folkeryd, didaktik med inriktning mot svenska

Läsande och skrivande av olika typer av texter utgör en mycket viktig aspekt av lärande i alla skolämnen i dag. När en elev lär sig något inom ett ämnesområde, så innebär det också att eleven lär sig att tala, läsa och skriva på ett nytt sätt. Med stigande ålder ställs allt högre krav på att elevernas språkanvändning ska omfatta såväl ett vardagsspråkligt som ett skolspråkligt och mer vetenskapligt sätt att uttrycka sig.

I min forskning har jag framförallt fokuserat på olika frågor kring elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Hur läser och skriver elever i olika skolämnen? Vilka skillnader och likheter finns mellan hur språket ser ut och används i olika skolämnen? Vilka normer för god läs- och skrivförmåga skapas i undervisning, styrdokument samt nationella och internationella kunskapsmätningar? Ett viktigt mål med forskningen är att bidra med kunskap om hur goda förutsättningar för språk-, läs- och skrivutveckling kan skapas i undervisningen. Detta för att på bästa sätt ge alla elever verktyg för att möta den föränderliga värld och de föränderliga textvärldar som vi lever i.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:14:34

Visningar
2562

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal