Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin

Att drabbas av en neurologisk skada eller sjukdom medför ofta en stor förändring i livet och att komma tillbaka till ett bra liv blir en stor utmaning för den drabbade och dennes anhöriga. En viktig del i rehabiliteringen är fysisk aktivitet och träning, där organiserad idrott och parasport är ett sätt att bli mer aktiv och delaktig. I min forskning kartlägger jag konsekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom och studerar hur olika rehabiliteringsinsatser förbättrar personernas delaktighet i samhället och ökar deras livstillfredsställelse.

Min forskning innefattar personer med traumatisk hjärnskada, stroke, ryggmärgsskada och neurologisk sjukdom, som Parkinson, multipel skleros, post-polio och muskeldystrofi. Ett annat av mina forskningsområden rör fysisk aktivitet för personer med livslång funktionsnedsättning och hur vi kan få fler med ryggmärgsskada, även långt upp i åldrarna, att bli mer fysiskt aktiva. I ett annat projekt studerar jag förekomsten av skador och sjukdomar inom paralympisk idrott.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:54

Visningar
2432

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal