Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Anna-Sara Lind, offentlig rätt

Ämnet offentlig rätt omfattar studiet av de regler som har bäring på relationen mellan enskilda och det allmänna samt hur det allmänna i vid mening regleras. Ämnet kan sägas bestå av förvaltningsrätt i dess fulla vidd och konstitutionell rätt. Efter disputationen i ämnet konstitutionell rätt har jag vidgat min forskning till nya områden. Den offentliga rätten har möjliggjort att jag kunnat fördjupa mig i vitt skilda områden såsom medicinsk rätt, religionsfrihet, dataskyddsfrågor samt tryck- och yttrandefrihet.

Under hela min forskargärning har komparativa dimensioner på den offentliga rätten varit viktiga, såväl nordiskt som europeiskt. Flera av mina forskningsprojekt har förverkligats inom ramen för mångvetenskapliga samarbeten, både i Norden och internationellt. Jag har bland annat beforskat förvaltningsrättsliga frågeställningar som handlar om välfärdsstatens förverkligande, till exempel socialrätt, informationsteknologi och medborgarskap. Studiet av grundläggande och mänskliga rättigheter på olika nivåer, i olika rättsliga kontexter och rättsordningar har vidare kommit att bli allt viktigare på senare år. Det handlar här ytterst om hur samspelet inom rätten fungerar då rättsordningar av olika slag i en pluralistisk modern rätt samverkar och samexisterar. Övriga konstitutionella frågor jag arbetat med har bland annat handlat om normgivning avseende sociala rättigheter och frågan om hur makten över välfärden (nationellt och Europarättsligt) skall hanteras. Europeiseringen och internationaliseringen av den offentliga rätten är ständigt pågående och ställer samhället och rättsvetenskaparen inför nya utmaningar.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
27 november 2018

Längd
00:15:53

Visningar
3199

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal