Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Eva Hultin, didaktik med inriktning mot svenska

I svenska läroplaner och i skollagen betonas det att skolan inte endast ska utveckla elevernas kunskaper och färdigheter i olika ämnen för att förbereda dem för fortsatta studier och kommande yrkesliv. Skolan ska också förbereda eleverna inför deras framtida politiska medborgarskap. Skolan som samhällsinstitution har med andra ord givits en viktig roll för att säkra den framtida demokratins återväxt. I den senaste läroplanen för grundskolan betonas det särskilt att ansvaret för skolans demokratiuppdrag gäller samtliga ämnen och att all undervisning ska organiseras i demokratiska former.

I min forskning har jag studerat villkoren för lärande, samtalande och demokratiskt erfarande i svenskämnets undervisning, inom olika skolformer. Jag har studerat villkoren för att samtala om skönlitteratur inom gymnasieskolans svenskämne. Jag har också studerat villkoren för att lära sig läsa och skriva i klassrum som är utrustade med digitala resurser i de tidigaste åren i grundskolan. Samtidigt som jag har undersökt villkoren för elevernas lärande och samtalande i nämnda svenskämnespraktiker, har jag också riktat blicken mot vilket utrymme det finns för eleverna att påverka lärandets innehåll och form samt att göra demokratiska erfarenheter.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:16:48

Visningar
2940

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal