Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Fredrik Söderbom, biologi, särskilt mikrobiologi

Alla celler i en flercellig organism har samma uppsättning gener. Dessa gener översätts till budbärar-RNA som i sin tur avläses till proteiner. Det är främst proteinerna som bygger upp cellerna och utför de kemiska reaktioner som behövs för att cellerna och därmed organismen skall kunna fungera och föröka sig. Men om alla celler innehåller samma gener, hur kan flercelliga organismer med olika typer av celler existera? Det beror på genreglering, det vill säga att geners uttryck regleras så att de producerar rätt mängd protein beroende på celltyp.

Min forskning syftar till att förstå hur gener regleras med så kallade små icke-­kodande RNA ? RNA-molekyler som inte översätts till proteiner utan har en egen funktion. Dessa har främst studerats i flercelliga organismer där de kontrollerar de flesta biologiska processer. Mutationer som ger upphov till att fel mängd små RNAn bildas kan ge upphov till sjukdomar. Förutom hur små RNA-molekyler verkar på molekylär nivå försöker jag även förstå deras roll i evolutionen av flercelliga organismer. För dessa studier använder jag främst sociala amöbor som modellorganismer. Målet är att identifiera, funktionellt analysera samt förstå hur små icke-kodande RNAn utvecklats och hur de drivit evolutionen från encelliga organismer till flercelliga individer.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:13:52

Visningar
2418

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal