Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Katarina Hjelm, vårdvetenskap

Förekomsten av kroniska sjukdomar ökar i takt med samhällsutvecklingen och ställer stora krav på vården. Jag har med utgångspunkt i min doktorsavhandling utvecklat min forskning mot studier av migration och hälsa, omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar, och internationella perspektiv på hälsa. Globala folkhälsoproblem som ­diabetes mellitus, kroniska bensår, KOL, stroke, coeliaki och psykisk sjukdom studeras. Uppfattningar om hälsa, sjukdom och vård och betydelsen för hälsorelaterat beteende fokuseras. Jämförelser av personer med ursprung i olika länder med diabetes, graviditetsdiabetes och diabetiska fotkomplikationer har genomförts och skillnader visats relaterade till ursprung och levnadsförhållanden.

Även migranters hälsoutveckling, äldre invandrare, kommunikationsmöjligheter och tolkanvändning har undersökts. Såväl nationella som internationella jämförande studier av omhändertagande har genomförts och pågår. De fördjupade kunskaper dessa har skänkt oss hjälper oss att utveckla en optimal vårdorganisation för bästa möjliga vård för alla, oavsett ursprung, främst genomförd i samhället utanför sjukhus/institution.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:19:25

Visningar
2615

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal