Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Arnold Pears, datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Datavetenskapens didaktik handlar om hur utbildning på alla nivåer från grundskolan till högskolan kan förstås och utvecklas för att bättre svara mot elevers, studenters, och samhällets behov. I min forskning studerar jag de utmaningar som uppstår när lärare ska hjälpa sina studenter att förstå olika begrepp och utveckla färdigheter inom datavetenskap. Forskningsresultaten bidrar till bättre undervisning och leder till mer systematiska modeller för utveckling av datavetenskapliga färdigheter. Målet med forskningen är att bidra till ökad och fördjupad förståelse inom ämnet datavetenskap för att skapa inkluderande utbildningsmiljöer som ökar möjligheterna att studenter lyckas med sina studier.

En viktig faktor för framgångsrikt lärande är hur man som novis får stöd i att hitta sin plats och identifiera sig med datavetenskap. Studenter ska också ha stöd i att utveckla en vision av sin roll som ingenjör och datavetare. Genom att studera studenternas utveckling under deras utbildning har vi bidragit med många nya insikter i hur studenter och elever utvecklar datavetenskapliga färdigheter. Mitt största bidrag är att genom både forskning, anordnande av konferenser och mina ledande roller inom Institute of Electrical and ­Electronics Engineers (IEEE) och Association for Computing Machinery (ACM) kunnat ta fram och kommunicera nya undervisningsmetoder till kolleger nationellt och internationellt. Detta stödjer lärande av grundläggande programmering, datakommunikation och parallellprogrammering.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:17:23

Visningar
2201

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal