Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Esbjörn Larsson, utbildningshistoria

Skola och utbildning utgör centrala delar i de flesta människors liv i dag. Så har det dock inte alltid varit. Den utveckling som skett sedan början av 1800-talet kan beskrivas som en utbildningsrevolution, vilken är ett fenomen jag ägnat mycket av min forskning åt. Genom empiriska studier har jag visat att denna utveckling ingalunda var något resultat av en strävan mot dagens utbildningssamhälle. I stället präglades den av samhällets omvandling och olika samhällsklassers strävan efter att reproducera sin ställning. I studier av det skolsystem som växte fram under 1800-talet har jag bland annat intresserat mig för uppkomsten av vad som kan beskrivas som ett parallellskolesystem, med olika skolformer för olika samhällsklasser. Jag har undersökt såväl elevkårernas sammansättning som utbildningens utformning, varvid jag kunnat visa att 1800-talets skolsystem bidrog till upprätthållandet av skillnader mellan olika samhällsklasser.

Vidare har jag även ägnat mig åt andra aspekter av skolväsendets utveckling, exempelvis införandet av värntjänstutbildning i svenska skolor under andra världskriget. I analyser av denna verksamhet har jag visat hur hotet om krig utmanade den moderna synen på barn som uppstod under början av 1900-talet samtidigt som krigshotet också bidrog till att vidga synen på flickors roll. Jag har därtill verkat för att kommunicera utbildningshistorisk forskning, bland annat som en av redaktörerna bakom läroboken Utbildnings­historia ? en introduktion (2011, 2015).

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:02

Visningar
2588

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal