Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Maria Eriksson Baaz, statskunskap med inriktning mot internationell politik

En stor del av det våld som begås i väpnade konflikter drabbar civila. I många konflikter begås detta våld till den största delen av reguljära statliga styrkor. Våldet tar sig många olika uttryck, såsom avrättningar, tortyr, tvångsrekrytering, sexuellt våld och egendomsbrott i form av plundring och illegal beskattning. Hur kan vi förstå dessa övergrepp? Hur drabbas män och kvinnor? Hur ser relationen mellan olika former av våld ut? Dessa frågor har stått i centrum för min forskning de senaste tio åren. Mitt empiriska fokus har varit de väpnade konflikterna i Centralafrika, framför allt Demokratiska Republiken Kongo, och jag har sökt svar genom intervjuer med civilbefolkningen men i synnerhet genom lång­varigt fältarbete bland regeringsarmén och polisen.

Forskningsresultaten har i mångt och mycket problematiserat flera dominerande föreställningar om våld i krig, bland annat har den visat att föreställningen om att sexuellt våld i krig ska förstås som en militär strategi är ytterst förenklad. Den visar också att män och pojkar drabbas av sexuellt våld i mycket högre utsträckning än vad som antagits. Forskningen demonstrerar även hur suddiga gränserna mellan civila och militära sfärer ofta är. En stor del av det våld som begås handlar om olika former av privata och kommersiella konflikter mellan civila, som i sin tur vänder sig till militära grupperingar för att lösa dessa tvister.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:16:38

Visningar
2656

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal