Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Máté Erdèlyi, organisk kemi

Svaga kemiska interaktioner är av oerhört stor betydelse för livets processer. Det är dessa interaktioner som bestämmer egenskaperna hos materian i och runt omkring oss, avgör om en substans blir vatten- eller fettlöslig och ansvarar också för att hålla ihop våra DNA-strängar i en stabil dubbelspiral. Det är även tack vare dessa svaga kemiska interaktioner varje protein får en särskild struktur, vilket är nödvändigt för att de ska kunna utöva sin specifika funktion. Det är också dessa svaga kemiska interaktioner som bidrar till att läkemedel kan utöva sin effekt i vår kropp genom att binda till sina målmolekyler.

Min forskning fokuserar på den svaga kemiska interaktionen halogenbindning. Denna typ av interaktion förutspås att omdana den framtida läkemedelsutvecklingen och öppna ofantliga möjligheter i tillverkningen av nya material. Trots det är den fortfarande inte väl karakteriserad, mestadels på grund av avsaknad av tillräckligt känslig teknik för dess detektion. Halogener förekommer nämligen frekvent i läkemedelsmolekyler, trots att deras betydelse för läkemedlens verkan inte är väl förstådd. Jag utvecklar nya metoder för att undersöka halogenbindning i diverse kemiska och biologiska processer, på ett mer pålitligt sätt än vad som hittills har varit möjligt. Molekylär förståelse av denna interaktion möjliggör för oss att utveckla nya katalytiska reaktioner för en mer effektiv produktion av diverse material och läkemedel. Dessutom kommer halogenbindningar kunna användas för att öka läkemedlens selektivitet och affinitet, det vill säga för att minska biverkningar.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:26

Visningar
2243

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal