Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Fikret Mamedov, molekylär biomimetik

Fotosyntesen är en livsviktig biologisk process som sker i växter, alger och cyanobakterier, både på land och vatten. I denna process fångas solljus och omvandlas till kemisk energi. Enbart utifrån vatten och luftens koldioxid, bildar fotosyntesen mat, syre och energi som vi använder dagligen i våra liv.

Min forskning studerar främst hur elektroner och protoner utvinns ur vatten och överförs i fotosyntetiska membran, men även hur dessa ljusreaktioner regleras i en omväxlande miljö. Jag använder ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med en kombination av spektroskopiska, biofysiska och biokemiska metoder. Målet är att genom en molekylär förståelse för dessa reaktioner kunna manipulera fotosyntesen så att den producerar förnybara bränslen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:08

Visningar
1919

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal