Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Mats Daniels, datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Datavetenskap och IT genomsyrar det mesta i dagens samhälle och utvecklingstakten snarare ökar än minskar. Det är därför av stor vikt att de personer som utbildar sig inom området är kompetenta rent tekniskt, men också i hur den teknik de medverkar för att utveckla används och vilka konsekvenser det kan medföra sett ur holistiska samhällsrelaterade perspektiv.

I min forskning har jag framför allt inriktat mig mot att skapa och studera utbildningsmiljöer där studenter kan utveckla kompetenser som leder till en ökad förmåga att samarbeta, även över kulturgränser, med kolleger, andra experter, användare och övriga inblandade för att hantera komplexa uppgifter som kan lösas på många olika sätt. Några viktiga utbildningsfrågor vad gäller kompetenser är att förstå vilka som behövs i olika sammanhang, hur de kan beskrivas, hur studenter kan få praktisk övning och hur förmåga kan bedömas. Den största utmaningen är kanske att medvetandegöra nyttan av kompetenser, utöver de rent tekniska, hos studenterna och även lärarkåren.

Jag arbetar för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen vid Uppsala universitet och internationellt med ambitionen att ge förutsättningar för utbildningar där studenter utvecklar en professionell kompetens inför de stora samhälleliga utmaningarna som den snabba och genomträngande IT-utvecklingen medför, både lokalt och globalt.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:17:04

Visningar
2408

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal