Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Herman Dürr, instrumentering och acceleratorer

Min forskning fokuserar på utveckling av metoder som utnyttjar mycket korta pulser (en miljondels miljarddels sekund, en så kallad femtosekund, 10-15 s) från moderna laser- och röntgenkällor. När dessa ljuskällor kombineras med avancerad spektroskopi kan forskaren undersöka dynamik i kondenserad materia på de atomära längd- och tidsskalor där materials makroskopiska egenskaper ytterst bestäms.

Jag är särskilt intresserad av snabba övergångar mellan magnetiska och elektroniska tillstånd, särskilt av vad som i sista hand begränsar hur snabbt sådana övergångar kan ske. De processer jag är intresserad av är till exempel sådana som är avgörande för funktionen hos material som används inom informationsteknologi. De röntgenpulser som alstras i en frielektronlaser ger helt nya perspektiv: med dem kan man nå en precision i rum och tid, som möjliggör detaljerade studier av de fundamentala processerna. Utöver arbetet med ljuspulser vid institutionens kortpuls­laser och vid de stora anläggningarna i Stanford och Hamburg, utvecklar jag en helt ny metod som har potential att ge unika insikter om ultrasnabb dynamik och som kommer att vara av stor betydelse för såväl materialforskning och kemi som strukturbiologi. Denna metod använder sig av elektronpulser, som är mycket korta och energetiska, och som rör sig nära ljusets hastighet.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:13:15

Visningar
1986

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal