Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Jonas Oldgren, koagulationsforskning

Hjärt- och kärlsjukdomar är sedan länge den ledande dödsorsaken i Sverige och många and­ra länder. Hjärtinfarkt orsakas vanligen av en blodpropp i samband med en bristning i en åderförkalkning i hjärtats kranskärl, och stroke (slaganfall) kan orsakas av blodproppar som bildats i hjärtat vid förmaksflimmer och därefter följer med blodströmmen till hjärnan.

I min forskning har jag sökt en ökad förståelse för de biologiska processer som leder till hjärtinfarkt och stroke med målsättning att förbättra behandlingen av dessa folksjukdomar. I egenskap av klinisk forskare har jag utvärderat effekt och säkerhet med nya läkemedel, till exempel i samarbete med flera läkemedelsföretag studerat de nya blodförtunnare som numera är förstahandsbehandling för att förebygga stroke vid förmaksflimmer i stora delar av världen. Jag har samtidigt studerat biomarkörer (proteiner) i blodet som indikatorer för risken för nya blodproppar och död, eller att drabbas av blödningar som komplikation till behandling. Resultaten har förändrat internationella behandlingsriktlinjer och lagt grunden till en aktuell nationell klinisk studie av individuellt skräddarsydd strokeförebyggande behandling hos patienter med förmaksflimmer. I min roll som föreståndare för Uppsala Clinical Research Center har jag de senaste fem åren samarbetat med kliniska forskare i många discipliner inom Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, och andra svenska och internationella lärosäten.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:14:06

Visningar
2301

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal