Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Matthew Webster, beräkningsbaserad genomik

Trots att individer från samma art delar samma arvsmassa (eller genom), finns det en stor mängd genetiska skillnader mellan dem. Sådan genetisk variation är nyckeln till att undersöka en rad frågeställningar såsom en populations historia, en individs risk för sjukdom och hur nya mutationer uppstår. Under de senaste åren har ny teknologi utvecklats för att kartlägga genetisk variation genom att sekvensera DNA från hela arvsmassan hos tusentals individer. Enorm datorkraft krävs därefter för att hantera dessa stora mängder data.

I min forskning analyserar jag DNA-sekvenser för att förstå de grundläggande biologiska processer som ger upphov till genetisk variation. Dessa processer inkluderar mutation, som skapar variation, och rekombination som blandar den i varje generation. Jag vill också förstå kopplingen mellan genetisk variation och skillnader i fysiologi, utseende och beteende mellan individer. Jag använder statistiska metoder baserade på evolutionär teori för att studera dessa frågor i en mängd olika arter. Målet är att bättre förstå hur genetisk variation uppstår och hur genetiska förändringar kan leda till evolutionär anpassning eller orsaka sjukdom.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:15:01

Visningar
1898

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal