Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Jorijntje Henderiks, marin mikropaleontologi

Växtplankton spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen och den globala kolcykeln. Liksom träd och växter på land binder havslevande växtplankton stora mängder av växthusgasen koldioxid. Min forskning syftar till att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förekomsten av marina växtplankton över olika tidsskalor och således få bättre kunskap om förändringar i den globala kolcykeln. Det finns mycket att lära av nu levande alger, genom fältstudier och experiment i laboratoriet. Om vi vill förstå de långsiktiga effekterna av klimatförändringar behöver vi gå tillbaka i tiden och studera fossila tidsserier.

Jag fokuserar på kokkolitoforider, vilka är otroligt vackra, encelliga marina alger. De är en globalt betydande grupp av kalkbildande alger och deras mikrofossil (mycket små kalkplåtar) finns välbevarade i de kontinuerligt avsatta sedimenten på havsbottnen. Genom att studera borrkärnor från djuphavssediment kan jag läsa av jordens tidigare klimathistoria och förstå hur kokkolitoforider har förändrats och anpassats i ljuset av tidigare klimatförändringar och utifrån det tolka nutida klimatförändringar på jorden.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
26 november 2018

Längd
00:19:36

Visningar
3365

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal