Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 45 filmer i denna kanal

Cecilia Persson, tillämpad materialvetenskap med inriktning mot biomaterial

När kroppsdelar slutar fungera på grund av sjukdom eller olycka finns biomaterial att ta till som ersättning. Valet av biomaterial är inte enkelt, och beroende på vad materialet exakt ska ersätta, till exempel en bit ben eller en knäled, ställs olika krav på dess kemiska och mekaniska egenskaper. Materialet behöver vara biokompatibelt, det vill säga ha förmågan att utföra en specifik uppgift med ett ändamålsenligt svar från kroppen. Denna, kan tyckas, vaga definition, återspeglar dock vikten av att sätta materialet i sitt sammanhang för att kunna utvärdera dess funktion, det vill säga biomaterial måste utvärderas med avseende på funktion i sitt system så långt som möjligt. Jag lägger stor vikt vid detta i mitt vetenskapliga arbete.

Jag har i min forskning utvecklat och utvärderat flera injicerbara benersättningsmedel, vissa anpassade för patienter där ålder och sjukdomsbild gör att det finns möjlighet för kroppens egna ben att regenereras i takt med att biomaterialet bryts ner, och vissa anpassade för patienter där den möjligheten inte finns och en permanent lösning krävs. Med nya tekniker kommer dock nya möjligheter och en stor del av min nuvarande och framtida forskning ligger inom utveckling av nya biomaterial för additiv tillverkning, det vill säga 3D-printning, där den nya tillverkningsmetoden inte bara är särskilt lämplig för patient­anpassade implantatgeometrier, utan också resulterar i helt nya material med nya egenskaper, som behöver utvärderas i sina system.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
27 november 2018

Längd
00:12:53

Visningar
2605

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 45 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2018. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal