Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Carl Fredrik Bergström, Femton år senare - har EU-rätten påverkat Sverige?

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Carl Fredrik Bergström, Professor i europarätt

Mitt intresse för forskning inom området Europarätt föddes ur det svenska medlemskapet i EU, vilket inledes samtidigt som jag själv tog min juristexamen. Från att först ha intresserat mig för den med svenska mått starka roll som EU-domstolen fått har jag med tiden fäst mig alltmer vid de konstitutionella eller grundlagsliknande regler som styr förutsättningarna för EU-domstolen och utgör den rättsliga grunden för EU:s beslutsprocesser och lagstiftning.

Ungefär samtidigt som min avhandling var klar befann sig EU:s arbete med vad som senare kom att kallas Lissabonfördraget i inledningsskedet. Detta har jag som forskare under de år som gått försökt följa och förstå. Jag har skrivit ett antal vetenskapliga texter om de förändringar som Lissabonfördraget innebär och i flera frågor fungerat som rådgivare åt riksdag och regering. Därför har jag också ägnat mig en hel del åt att försöka skapa mig en uppfattning om det svenska statsskickets förhållande till EU och bedöma vilka utmaningar detta innebär för vår rättsordning och det sätt vår demokrati utformats i grundlagen. Under de närmaste åren kommer mitt forskningsintresse i första hand att handla om effekterna av Lissabonfördraget och dess betydelse för de konstitutionella principer eller spelregler som styr EU-samarbetet och Europarätten.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
17 november 2010

Längd
00:20:55

Visningar
3830

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal