Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Monika Schmitz, Fiskars fortplantning - samspel mellan gener, hormoner och miljö

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Monika Schmitz, Professor i biologi, särskilt jämförande fysiologi

Min forskning är inriktad på att förstå hur fortplantningen styrs hormonellt hos fiskar. Könsmognaden hos fiskar är, som hos andra däggdjur, kontrollerad av hjärnan via stimulering av syntes och utsöndring av s.k. gonadotropiner i hjärnbihanget, hypofysen. Dessa hormoner stimulerar i sin tur bildningen av könshormoner och utvecklingen av könskörtlar. Den reproduktiva axeln är påverkad av omgivningsfaktorer som temperatur och ljusförhållanden, men också av andra faktorer, t.ex. fiskens storlek och energistatus. Man känner ännu inte till de exakta fysiologiska mekanismer som gör att könsmognaden (puberteten) inleds.

Vi studerar dessa processer hos olika fiskarter, bland annat Atlantlaxen, där hanar blir könsmogna ofta redan vid liten storlek utan att ha varit ute i havet. Studier har visat att andelen unga hanar som mognar påverkas av fiskarnas tillväxtförhållande och näringsstatus. Vi försöker förstå och kartlägga de hormonella och molekylära signalvägar som länkar ihop tillväxt och energireserver med könsmognadsprocessen. Kunskapen om fiskars fortplantning är av stort intresse inte enbart i kunskapsuppbyggande grundforskning utan har även en tydlig tillämpning inom fiskodling.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
18 november 2010

Längd
00:23:18

Visningar
3097

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal