Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Christian Fuchs, Prolegomena to the Study of Media and Communication in the Information Society

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Christian Fuchs, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

I fokus för min forskning är mediers påverkan på samhälle, ekonomi, politik och vardagsliv, samt hur samhället transformerar medierna. Den största delen av min vetenskapliga verksamhet innefattar analyser av informationssamhället, särskilt Internet och samhälle. Min forskningsansats är en kombination av kritisk medie- och kommunikationsvetenskap, social informatik, teknik- och vetenskapsstudier (STS), politisk ekonomi och kritisk teori.

Internet och datorer har fått genomsyra vår kommunikation och våra liv: I Sverige är 85% av befolkningen datoranvändare, 78% av alla hushåll har tillgång till Internet hemma, 83% av befolkningen använder e-post, 71% använder Internetbank, 50% läser nättidningar, 50% tittar på online-TV eller lyssnar på online-radio (Eurostat 2009). Av svenska Internetanvändare i åldersgruppen 18?25 deltar 36% i online communities (till exempel Facebook), men bara 14% i åldersgruppen 36?45 och 0% i åldersgruppen 55?65 (World Internet Institute 2009). Detta visar att Internet också är ett stratifierat utrymme som vi behöver förstå för att kunna förbättra. Jag har analyserat Internets möjligheter, risker och problem. Analyserna gäller i synnerhet ?sociala medier?, till exempel Facebook, Wikipedia, YouTube, Twitter eller MySpace.

Jag har också analyserat maktstrukturer på Internet och i informationssamhället. Exempel är studier av övervakning av användarna på Facebook och Google och analyser av marknadsmakten av Internetföretagen.
I vilken sorts samhälle lever vi? Vilken roll har kunskap och informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i det nuvarande samhället? En viktig fokus för min forskning är att studera och mäta informationssamhället. Mitt arbete kombinerar kritisk teori, empirisk forskning och informationsetik. Jag vill bidra till att skapa ett globalt hållbart informationssamhälle för alla.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
20 november 2010

Längd
00:18:38

Visningar
3995

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal