Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Bengt Domeij, Immaterialrätten i en digital värld

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Bengt Domeij, Professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt

Min forskning har främst handlat om europeisk immaterialrätt och särskilt patenträtt. Den delen av juridiken möjliggör ensamrättigheter till icke-materiella ting under vissa betingelser. Ägandet avser t.ex. tekniska egenskaper, särskilda kännetecken på produkter, former eller personliga konstnärliga uttryck. Upphovsrätt, varumärken, mönster och patent är de viktigaste immaterialrättigheterna, men inom specialområden finns andra rättigheter, t.ex. växtsortsskydd. I nästan alla världens länder har man valt att erbjuda ensamrätter till den som skapat något intellektuellt.

Mitt första större verk var en bok om patent på läkemedel, i vilken jag studerade vilka medicinska forskningsresultat som i Europa ges en ensamrätt (Pharmaceutical Patents in Europe, 2000). I en senare bok analyserar jag de frågor som parter står inför vid tekniköverföring genom en patentlicens (Patentavtalsrätt, 2003). Min forskning utgår ifrån lagstiftning, rättspraxis och andra s.k. rättskällor. Den bedrivs i syfte att beskriva hur domstolar eller andra rättstillämpare sannolikt skulle bedöma vissa frågor, men också med en strävan att utifrån olika perspektiv ge synpunkter på det lämpliga i rådande regler. Som forskare upplever jag det stimulerande att arbeta med samhällsfrågor som får allt större uppmärksamhet.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
17 november 2010

Längd
00:20:24

Visningar
3812

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal