Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Sten Hagberg, Demokratisk kultur i västafrikanska kommuner

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Sten Hagberg, Professor i kulturantropologi

Regionalt har min forskning berört Västafrika, i synnerhet i Burkina Faso, där jag sedan 1988 bedrivit fältarbete under sammanlagt mer än sex år. Forskningen har berört en rad olika teman, allt från lösning av lokala marktvister och etniska konflikter via massmedia, nationell politik och utvecklingsstrategier till lokala politiska processer i nybildade kommuner.

Teoretiskt har jag främst verkat inom politisk antropologi och utvecklingsantropologi, eftersom jag intresserat mig för maktförhållanden och förändringsprocesser. Medan den långa fälterfarenheten är kärnan i forskningen, är kulturantropologens forskningsfrågor universella. Därför har min forskning i Burkina Faso alltid haft en komparativ ambition.

Ett grundtema har varit att förstå hur människor på lokalnivå hanterar och tolkar sociala, ekonomiska och politiska förändringar och nya levnadsvillkor. Ett exempel är hur etniska gruppers identitetsskapande förstärks i processer av demokratisering och decentralisering samtidigt som etnicitet inte är en kategori erkänd av staten. På så sätt blir etnicitet en kategori som ingen nämner vid dess rätta namn, men som är av stor betydelse i fördelning av politiska och ekonomiska resurser. Begrepp som det civila samhället, staten och identitet ges därför ofta nya betydelser när de används i kommunalpolitiken.

Mitt forskningsintresse rörande politik och förändring går även utanför nationella gränser. Utvecklingspolicy och internationellt bistånd påverkar människors vardag genom i bästa fall rent vatten, hälso- och sjukvård, skolor och sociala inrättningar. Dessa grundläggande samhällsfunktioner fungerar med hjälp av biståndet, vilket innebär att studiet av lokala politiska processer i Västafrika också handlar om globala politiska och ekonomiska processer och pengaflöden. Intresset för internationellt utvecklingssamarbete har också lett till att jag studerat massmedier och offentlig debatt. Här har jag särskilt undersökt både vad som sägs och debatteras i tidningar, radio och teve, och vad som förbigås med tystnad.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
20 november 2010

Längd
00:27:07

Visningar
3289

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal