Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Richard Brenner, Partikelfysikforskningens utmaningar

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Richard Brenner, Professor i fysik, särskilt högenergifysik

Min forskning drivs av ett intresse av att utforska och förstå universums minsta beståndsdelar. En värld som inte är för ögat synlig kan med hjälp av teorier och modeller beskrivas med stor noggrannhet på både mikroskopisk och makroskopisk nivå. Men för att driva vår förståelse av kosmos framåt krävs att teorierna stöds av experimentella mätningar.

Som experimentell fysiker har jag varit med om att utveckla experiment och tekniker för att studera mikrokosmos. Jag har speciellt bidragit till utvecklingen av högkänsliga detektorsystem med vilka man kan registrera elementarpartiklars banor. Detektorsystemen används vid de mest kraftfulla kolliderarna i världen där förhållanden som motsvarar universum strax efter Big Bang återskapas genom att elektroner eller protoner med hög hastighet kolliderar mot varandra. Vid kollisionerna skapas ny materia som studeras med detektorer och där resultatet jämförs med teoriernas förutsägelser.

Mitt forskningsområde står idag vid ett vägskäl. Den väg vi följt har nått sin ände och flera nya vägar öppnar sig. Vägarna beskrivs av fysikteorier med en del obestämda parametrar. Osäkerheten i teorierna kan jämföras med att vägarna har oskarpa konturer. Endast genom nya experiment vid ännu högre kollisionsenergier kan man välja väg. Experimenten som skall visa vägen utförs vid den stora kollideraren, LHC, vid CERN utanför Genève i Schweiz. Jag har medverkat i planering, utveckling och uppbyggnad av ATLAS-experimentet som är det främsta instrumentet att undersöka partikelkollisioner vid LHC. Idag samlar vi in data från miljarder partikelkollisioner som skall analyseras och jämföras med teorier. Först om några år kan vi i dessa insamlade data se vilken väg som är den bästa.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
18 november 2010

Längd
00:17:17

Visningar
2991

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal