Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Gunnar Westin, Förstorade bisköldkörtlar och cancer - molekylära mekanismer

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Gunnar Westin, Molekylär genetik och epigenetik vid endokrina tumörer

Min forskning handlar om att finna molekylära mekanismer för uppkomsten av tumörer i kroppens hormonproducerande organ. Dessa endokrina tumörer kan vara av både godartad och elakartad natur. Jag har särskilt intresserat mig för kartläggning av de genetiska och epigenetiska förändringar som ger upphov till en sjukdomsbild i binjuren, bisköldkörteln och tunntarmens hormonproducerande celler.

Den onormala celltillväxt som leder till uppkomst och spridning av tumörer orsakas av en samverkan mellan olika genetiska och epigenetiska rubbningar. De genetiska förändringarna sker direkt i cellens arvsmassa (DNA) medan de epigenetiska omfattar andra kromosomförändringar, exempelvis modifieringar av histonproteiner och metylering av DNA. Genetiska och epigenetiska mekanismer samverkar normalt under fosterutvecklingen och reglerar enskilda vävnaders egenskaper hos den vuxna individen.

Kartläggning av genetiska och epigenetiska rubbningar i endokrina tumörer förväntas identifiera signalvägar och målmarkörer för terapi, ha betydelse för förbättrad diagnostik samt ge bättre underlag för prognos och val av lämplig behandling. Min forskning om gener och mekanismer för tumöruppkomst i hormonproducerande organ förväntas ha betydelse också vid andra tumörformer. Vi har exempelvis upptäckt en förändring av betydelse i bisköldkörteltumörer som även förekommer i bröstcancer.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
20 november 2010

Längd
00:21:18

Visningar
3495

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal