Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Per Hellström, Giftödlans saliv i människans mage.

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010:, Per M. Hellström, Professor i gastroenterologi


Fokus i min forskning är de mekanismer som ligger till grund för fysiologisk reglering och farmakologisk kontroll av de funktioner i mag-tarmkanalen som styr motorik, sekretion och blodflöde. I tarmens nervsystem finns en mängd s.k. neuropeptider som kan frisättas och styra dessa funktioner lokalt i mag-tarmkanalen. Dessutom finns en mängd peptidhormoner som kan frisättas från mag-tarmkanalen och styra funktionen i andra organ såsom lever, bukspottkörtel och andra delar av mag-tarmkanalen. Dessa neuropeptider och peptidhormoner frisätts efter olika mönster i fasta eller efter måltid och styr vanliga signaler från mag-tarmkanalen såsom hunger och mättnad samt bearbetningen av näring till metaboliska processer i kroppen.

Vid många sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen finns det ett betydande inflammatoriskt inslag som påverkar de normala funktionerna och gör systemen i mag-tarmkanalen mer känsliga för olika former av nervsignaler eller hormoner. Den inflammatoriska reaktionen försätter mag-tarmkanalen i en alarmsituation, där funktioner som normalt äger rum utan några som helst åtföljande symtom kan innebära svår sjukdom med handikappande symtombild vid en inflammatorisk reaktion. Den inflammatoriska reationen i mag-tarmkanalen kännetecknas som regel av en massiv frisättning av inflammatoriska mediatorer i form av cytokiner (signalmolekyler i immunförsvaret) såsom tumör-nekrosfaktor (TNF), interleukin-1b, metalloproteina-ser och kväveoxid som kan påverka mag-tarmkanalens funktioner och öka känsligheten i signaleringen. Vi fokuserar nu på neuropeptid S, som nyligen påvisats i tarmen och som tycks ha ett samband med inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös colit, Crohns sjukdom). Det finns här ett generellt intresse av att utreda om mag-tarmkanalen innehåller egna inflammationsdrivande substanser som kan frisättas under vissa förhållanden. Kroppens balans mot den bakteriella tarmfloran är här av största intresse som en möjlig triggermekanism för uppkomsten av inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Forskning och undervisning hör ihop. Som akademisk lärare vill jag verka för att stimulera våra studenter och unga kollegor till ett aktivt, kreativt och initiativrikt tänkande som kan föra framåt mot ny kunskap. Den akademiska miljön ger fantastiska möjligheter till fritt tänkande och diskussioner.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
22 november 2010

Längd
00:14:51

Visningar
4232

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal