Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Jan-Åke Alvarsson, Hur kan kulturantropologin bidra till förståelsen av pentekostala rörelser?

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Jan-Åke Alvarsson, Professor i kulturantropologi

Min doktorsavhandling handlade om hur ett indianfolk i Bolivia försökte bevara sin sociala och ekonomiska organisation i mötet med den omgivande nationalstaten. Redan då var jag intresserad av indianernas religiösa föreställningar och hur de förhöll sig till den natur som präglat dem under tusentals år. Samtidigt kunde jag inte undgå att notera att dessa indianer under 1970-talet anammat en egen, särpräglad variant av pentekostalism eller pingströrelse. Detta religionsmöte har därefter präglat min forskning.

Å ena sidan har jag fortsatt att studera samspelet mellan myt, natur och schamanism i indianreligioner. Å andra sidan har jag följt de pingstmissionärer som rest från Skandinavien till dessa indianer och intresserat mig för de drivkrafter som fått dessa att lämna hemlandet. Därefter har jag forskat kring den svenska Pingströrelsens rötter och upptäckt att de i hög grad sträcker sig till afro-amerikansk kultur i USA. Detta annorlunda sätt att tänka, denna epistemologi, föreslår jag som en viktig förklaring till rörelsens snabba tillväxt i Sverige under första häften av 1900-talet. Jag hävdar således att en främmande kulturell komponent ibland kan vara lösningen på något som upplevs vara en intern brist i den egna kulturen. Kulturmöten kan alltså förse individer med flera kulturella alternativ, och därmed berika deras liv.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
18 november 2010

Längd
00:17:44

Visningar
3604

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal