Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Roland Lindh, Kvantkemin avslöjar molekylens innersta väsen.

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Roland Lindh, Teoretisk kemi

All materia på jorden är uppbyggd av atomer. Molekyler och kristaller bildas då de laddade subatomära beståndsdelarna i atomerna, elektroner och protoner, växelverkar med varandra. Att förstå denna växelverkan ger oss kunskap om varför material har de egenskaper som de har, varför kemiska reaktioner sker, hur kemin i levande materia organiseras etc. Kunskapen kan användas till att förklara kemiska fenomen och ge information om hur nya molekyler kan designas för att hjälpa oss i vår vardag, detta i form av t. ex. effektivare solceller, energisnålare produktion av ämnen som är av nytta eller nya mediciner. Beskrivningen av subatomär växelverkan, som utgör grunden för hur atomer bygger upp materia, kan reduceras till ett matematiskt samband, den så kallade Schrödingerekvationen. Denna är trots sin kompakta form på pappret alltför komplicerad för att vi skall kunna finna en exakt matematisk lösning. Forskningen inom teoretisk kemi sysslar bl.a. med att söka noggranna approximativa lösningar på ekvationen och att tillämpa dessa på kemiska fe-nomen av intresse. Forskningen bedrivs främst med hjälp av att matematiska modeller simuleras på datorer. Min forskning har två inriktningar. Dels att förbättra och effektivisera de matematiska modeller som används i dagens datorimplementeringar, dels att förstå de kemiska reaktioner som ger upphov till att ljus produceras i levande organismer.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
22 november 2010

Längd
00:16:23

Visningar
3395

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal